Uitslag tevredenheidsenquête

Voorbeeld

Optisport heeft onder haar gasten een landelijke tevredenheidsenquête uitgevoerd. Bijna achtduizend respondenten hebben vragen beantwoord over hun ervaring met Optisport, Optisport Health Club (fitness) of Avontura (indoorspeeltuin).

Met de enquête heeft Optisport onderzoek gedaan naar de redenen van haar gasten om de Optisport locaties te bezoeken. Zo blijkt dat meer dan de helft van de gasten die bij Optisport komt, dat doet om te werken aan hun gezondheid (55%). Opvallend is de uitkomst dat bijna een derde (31%) in de eerste plaats komt voor de gezelligheid en sfeer.

“Er zijn verschillende motieven om naar onze accommodaties te komen, daar spelen we sinds vorig jaar heel gericht op in met ons beleid en programmering. De uitkomsten van dit onderzoek onderstreept deze visie”, aldus Marcel van der Heijden, Operationeel Directeur bij Optisport. “We zien in de uitkomsten van de enquête een bevestiging van onze koers. Wij willen iedere gast in zijn of haar behoefte voorzien. Een groot deel van onze gasten komt om te sporten en aan hun gezondheid te werken. Anderen zien een bezoek aan onze accommodaties en activiteiten juist als de prefecte manier om samen lekker te bewegen. En ten slotte is er een groep die vooral de gezelligheid en sfeer op onze accommodaties heel belangrijk vindt.”

Als gemiddeld rapportcijfer krijgt ieder label een ruime voldoende tot een zeer goed: Optisport (7,2), Optisport Health Club (7,7) en Avontura (8,5,). We zijn ontzettend blij dat onze gasten ons goed beoordelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral de vriendelijkheid van onze medewerkers hoog wordt gewaardeerd. Een fantastisch compliment naar al onze collega’s. Als belangrijkste aandachtspunt kwam de duidelijkheid van communiceren naar voren, bijvoorbeeld bij een afwijking in activiteiten of roosters. In 2017 zal dit een belangrijk speerpunt worden. Optisport gaat haar websites vernieuwen en nieuws versturen met relevante informatie voor de ontvanger.