Samenwerkingsovereenkomst met Basketball Bond

Voorbeeld

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) en Optisport hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een periode van twee jaar. De samenwerking moet leiden tot meerwaarde voor de vereniging en accommodatie.

Simone Volmer-van den Biggelaar, Manager Verenigingen & Opleidingen bij de NBB, is enthousiast over de samenwerking met Optisport: “Met deze samenwerking kunnen we de basketbalverenigingen in accommodaties van Optisport nog beter ondersteunen in het optimaliseren van het gebruik van sporthal en kantine. Daarnaast bekijken we samen met verenigingen en Optisport of verenigingen meer zeggenschap kunnen krijgen in de accommodatie en/of we ze kunnen helpen bij ledenwerving.”

Erwin van Iersel, CEO Optisport: “Wij zijn blij met de samenwerking met de Basketball Bond, want een bloeiende vereniging versterkt ook de lokale sportaccommodatie. Met dit partnership creëren we meerwaarde voor beide partijen.”

Overeenkomst
De NBB en Optisport gaan een partnership aan waarbij een gezonde vereniging centraal staat. Een bloeiende vereniging is belangrijk en versterkt de lokale (sport)accommodaties. En andersom, een gezonde en sterke (sport)accommodatie zorgt voor een gezond en sterk verenigingsleven. Een goed gebruik van de accommodatie zorgt voor een gezonde exploitatie én een gezond verenigingsleven.

Speerpunten
Beide partners gaan binnen de samenwerking verenigingen op Optisport-locaties ondersteunen. De vier speerpunten hierbij zijn:
• Meer zeggenschap voor de vereniging in de accommodatie
• Organiseren van basketbalactiviteiten voor ongebonden sporters
• Community building
• Landelijke promotie van 3x3 basketball toernooien van de NBB, hoofdzakelijk de Streetball Masters Zomer en Winter Tour
De speerpunten worden door beide partners gezamenlijk uitgewerkt, waarna de verenigingen en accommodaties betrokken worden om te komen tot lokale uitvoering.

Nederlandse Basketball Bond
De Nederlandse Basketball Bond (NBB) is de vertegenwoordiger van 350 basketbalverenigingen en heeft zo’n 45.000 leden. Het bondsbureau is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beleid op het gebied van topsport, basketbalontwikkeling, opleidingen, verenigingsondersteuning, 3x3 basketball, wedstrijdzaken en arbitrage. De NBB behartigt de belangen van de verenigingen onder andere door het uitvoeren van (meerjaren)beleid voor topsport, verenigingsondersteuning (onder andere veilig sportklimaat) te bieden en zorg te dragen voor goed lopende competities.