Optisport nieuwe exploitant Nijkerk

Voorbeeld

Optisport is per 1 januari de nieuwe exploitant van het zwembad aan de Amersfoortseweg en de binnensportaccommodaties in de gemeente Nijkerk. Tot de oplevering van het nieuwe zwembad neemt Optisport ook de exploitatie van de huidige twee zwembaden voor haar rekening. Na een zorgvuldige en geslaagde aanbestedingsprocedure kwam Optisport zowel op het criterium ‘kwaliteit’ als op de prijs als beste uit de bus. Wethouder Nadya Aboyaakoub: “Wij zijn blij met deze professionele partij, die blijk geeft van een actieve houding en ideeën om sporten, bewegen en gezondheid in de gemeente verder te ontwikkelen. Ook heeft Optisport het communiceren met gebruikers hoog in het vaandel staan. Dat vinden wij als college van b en w belangrijk.”

Vanaf juli dit jaar heeft de gemeente Nijkerk voor het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad en de binnensportaccommodaties een Europese openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. Het doel was een marktpartij te contracteren die, binnen de gestelde kaders, de exploitatie van het nieuwe zwembad en de sportaccommodaties in Nijkerk risicodragend uitvoert voor een periode van tien jaar. Op 22 september hebben drie partijen een aanbieding gedaan voor de exploitatie. Deze zijn beoordeeld op de kwaliteit van hun bedrijfsplan en op de financiële aanbieding. Optisport Exploitaties B.V. uit Tilburg behaalde de hoogste score op zowel de kwaliteit als de prijs. Zonder bezwaren van de andere kandidaten is de opdracht definitief aan Optisport gegund.