Nieuwe exploitatie zwembad De Dôbe

Voorbeeld

Optisport is per 1 juli 2017 de nieuwe exploitant van zwembad De Dôbe. Dit is de uitkomst van een aanbestedingsprocedure die in april is afgerond.

“De gemeente is blij met Optisport, een landelijke partij met veel kennis en ervaring in de exploitatie van sport- en welzijnsaccommodaties. Optisport staat voor samenwerking met gebruikers, maatschappelijke partners en lokaal ondernemerschap. Het bedrijf heeft oog voor duurzaamheid en investeert in het personeel als belangrijkste bouwsteen van de organisatie,” aldus wethouder Jeltje Hoekstra. Dit én het gegeven dat Optisport het bad risicodragend exploiteert binnen de door de raad beschikbaar gestelde jaarlijkse exploitatiebijdrage, maakt Optisport de juiste partij. “Wij zijn trots dat de gemeente Terschelling ons het vertrouwen heeft gegeven om voor een langdurige periode zwembad De Dôbe te exploiteren”, aldus Erwin van Iersel (CEO Optisport Exploitaties).

Het personeel wordt overgenomen en de activiteiten worden voortgezet. Er verandert dus niet veel voor de gebruikers.

De gemeente heeft hiermee de instandhouding van een overdekte zwemvoorziening op het eiland geborgd voor een contractperiode van 15,5 jaar. Niet alleen als gelegenheid waar inwoners van de gemeente kunnen sporten en bewegen, maar ook als (slechtweer) accommodatie voor toeristen die het eiland bezoeken.

In de loop van 2017 zullen de gemeente en Optisport nadere afspraken maken over de invulling van € 300.000,- die de gemeenteraad voor de verduurzaming van het zwembad beschikbaar heeft gesteld.