Aqua'Trim op donderdag vervalt

Voorbeeld

Zoals jullie wellicht allemaal weten hanteren wij per 26 augustus jongstleden een vernieuwd openstellingsrooster. Dit rooster is ontwikkeld na het  maandenlang analyseren van de bezoekersstromen. Sommige doelgroepenlessen zijn onveranderd gebleven, andere doelgroepenlessen zijn samengevoegd of er zijn nieuwe lesmomenten voor doelgroepen aangeboden.

 

Ook na het presenteren van het nieuwe openstellingsrooster blijven wij continue monitoren. Helaas hebben wij moeten concluderen dat sommige van de aangeboden doelgroepenlessen niet voldoende worden bezocht en daarmee niet voldoen aan de wensen van de gasten.

 

Bij deze willen wij daarom mededelen dat de doelgroepenles Aqua’Trimzwemmen op donderdag van 21:00 tot 21:45 uur per 1 november wordt opgeheven wegens onvoldoende belangstelling en deelname.