Kijk- en afzwemdata 2019-2020

Voorbeeld

Beste ouders en/of verzorgers,

Onder voorbehoud vinden op de volgende data de afzwemmomenten plaats in seizoen 2019-2020

- Zaterdag 15 februari 2020
- Zaterdag 11 april 2020
- Zaterdag 23 mei 2020
- Zaterdag 27 juni 2020

Binnen de volgende periode zijn de eerste volgende kijklessen:
donderdag 30 januari t/m woensdag 5 februari 2020

Let op! Kijklessen zijn de laatste 20 minuten van de les!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Team de Vrolijkheid