Leerlingvolgsysteem

Voorbeeld

Het Leerlingvolgsysteem is een online ''scorebord'' waarop je de vorderingen van je kind kunt zien. Zo houden we precies bij wat de kinderen al kunnen en hoe ver ze zijn in hun zwemontwikkeling.

Wat staat er in het leerlingvolgsysteem:
•Persoonlijke vorderingen
•Uitleg over leerdoelen
•Overzicht van aan- en afwezigheid
•Mogelijkheid voor het wijzigen van e-mailadres en adresgegevens

Wanneer je kind is aangemeld voor zwemles krijg je de inloggegevens voor het Leerlingvolgsysteem per e-mail toegestuurd.

Ga naar het Leerlingvolgsysteem