Proef en afzwemdata

Voorbeeld

Het eerstvolgende diplomazwemmen is voor A op zaterdag 12 oktober om 14.00 uur
Voor het B en C diploma is dat op 19 oktober:
B om 14.00 uur en
C om 15.00 uur

Het proefzwemmen hiervoor is voor het A diploma op woensdag 2 oktober t/m zaterdag 5 oktober
Voor het B en C diploma van 9 oktober t/m 12 oktober.

N.B. Het proefzwemmen vindt plaats tijdens de lessen. Ook in de weken voorafgaand aan het proefzwemmen wordt er gekeken en beoordeeld op afzwemeisen. Of uw kind klaar is voor het afzwemmen hangt niet alleen van de proefzwemweek af!

Op de onderstaande dagen zijn er weer kijk én mee-zwemlessen

woensdag 23 oktober (alléén voor de 1,5 uurs lessen!)
vrijdag 25 oktober
zaterdag 26 oktober

Voor ouders van kinderen in het Voortraject en Hoofdtraject betreft het meezwemlessen.
(1 ouder per kind, 18+ en zwemvaardig!)
Voor kinderen die zwemmen in het A - B en C traject betreft het kijklessen.