Grote vakantie!

Binnenbad weer open vanaf maandag 2 september

Turbocursus

Start 7 september 2019

Let op: eenrichtingsverkeer toegangsbrug zwembad de Louwert

Dit i.v.m. met het bouwverkeer en het kunnen onstaan van gevaarlijke situaties

Bouw nieuw zwembad

Vanaf april 2018 vinden er bouwwerkzaamheden plaats op het terrein van zwembad de Louwert.