We gaan weer starten!

Voorbeeld
Voorbeeld

Wat hebben we jullie gemist de afgelopen tijd, hopelijk gaat het goed met jullie.

Yes, we mogen weer starten met zwemmen.
Woensdag hebben we gehoord dat we weer mogen opstarten met een aantal activiteiten in het bad. Hierbij uiteraard wel alle veiligheidseisen in acht genomen.

De afgelopen dagen hebben we erg hard gewerkt aan het “coronaproof” maken van ons centrum. Dit zowel voor wat betreft looproute, aanpassen veiligheidseisen etc. etc.

Graag wil ik jullie verzoeken deze brief goed door te lezen zodat je weet wat er van je verwacht wordt als je weer komt zwemmen bij ons, want alleen als we het samen doen kunnen we ons rooster verder gaan uitbreiden.

Inhoud:
1. Voorlopige rooster
2. Wat zijn de veiligheids- hygiëne regels
3. Vragen en opmerkingen?

Voorlopig rooster:
De afgelopen dagen hebben we hard gewerkt aan de opstart van het zwembad.
Het uitgangspunt hierbij is het protocol “verantwoord zwemmen” welke door de branche organisatie is opgesteld en door het ministerie is goedgekeurd. Dit protocol heeft meerdere fases waarbij de opstart uiteraard de meeste veiligheidseisen heeft. Door deze veiligheidseisen hebben we ons rooster aangepast en zullen we in de loop van de tijd het rooster verder uitbreiden.

De eerste week zullen we starten met de opstart van de zwemlessen voor de kinderen. Daarbij ligt de eerste weken de nadruk op weer opnieuw wennen en maken we een inschatting hoe de kinderen ervoor staan. (met betrekking tot eventueel afzwemmen voor de zomer, hier ontvangen jullie binnen enkele weken informatie over).

Zodra we de zwemlessen hebben opgestart gaan we eind deze week kijken per wanneer we het banenzwemmen gaan opstarten en of we enkele doelgroep lessen weer gaan opstarten. Dit zal niet voor 18 mei gebeuren. Eind deze week is deze informatie hopelijk beschikbaar op Facebook en onze website.

Hieronder leggen we kort het plan van aanpak uit met betrekking tot de zwemles. Let op: we hebben jullie hulp nodig voor het opvolgen van de instructies om verder open te kunnen gaan.

Zwemlessen:
- Alle zwemlessen starten we weer op vanaf 13 mei.
- Alle lessen zullen op hetzelfde tijdstip plaatsvinden als “normaal”.
- Houdt de routing aan zoals verderop beschreven.
- Kinderen hebben hun zwemkleding al aan onder hun normale kleding en gaan voor het zwembad bezoek thuis naar het toilet!
- Brengen en ophalen volgens de routing. En door 1 begeleider per kind.
- Helaas is in fase 1 douchen nog niet mogelijk.
- Als ouder mag je helaas niet wachten in het pand tijdens de zwemles, maar een fijne wandeling of een boodschapje is ook niet verkeerd.
- Denk aan geschikt schoeisel (slippers, blote voeten mag ook) om van de sporthal naar de horeca te lopen.
- Controleer of in het zwemvestje duidelijk de naam staat vermeldt.
- Heb je vragen aan de zwemdocent of teamleider? Vraag dan aan de receptie of de teamleider je kan bellen. Heb je van te voren vragen? Geen probleem, stuur even een email naar hoogkoor@optisport.nl
- Verdere info over veiligheid en hygiëne staat later in deze brief vermeld
- Je bent verplicht dit protocol en het protocol ‘verantwoord zwemmen’ doorgenomen te hebben, voor het bezoek aan onze accommodatie!

Routing ‘t Hoogkoor zwemles weg brengen:
1. Buiten op het raam hangt het schema van de zwemlessen met tijden en instructeurs. Kinderen zijn bij hun eigen docent ingedeeld op hun vaste tijdstip. Op dit schema staat een kleurcode per groep. Deze is belangrijk voor de rest van de route.
2. Bij binnenkomst staat tafel met handgel om te handen te ontsmetten.
3. Dan houd je rechts aan en volg je de bewegwijzering. Je gaat rechts richting de kleedkamers van de sporthal.
4. Elke kleedkamer heeft een kleurcode (van jouw groep).
5. Kleedkamer is verdeeld in vakken waar je mag omkleden.
6. Daar kan je bij je kind de kleding uittrekken, stop je deze kleding in een tas die je mee neemt het kleedlokaal uit via de andere deur richting de sporthal.
7. Door de sporthal loop je naar de horeca via de looproute.
8. In de horeca lever je jouw kind af aan het personeelslid van Optisport die in de horeca ruimte de kinderen opvangt.
9. Daar wachten ze per groep op de instructeur en gaan via de ingang naast de receptie het zwembad in.
10. Wanneer je jouw kind hebt overgedragen, verlaat je weer het pand.

Zorg ervoor dat je bereikbaar bent op het bij ons bekende telefoonnummer voor als er iets is tijdens de les. Optisport heeft voldoende extra personeel rondlopen om de kinderen op te vangen, mocht er iets zijn. Registratie aanwezigheid gebeurt door zweminstructeur.

Routing ‘t Hoogkoor zwemles ophalen:
1. Maximaal 5 minuten voor einde les kom je weer naar t Hoogkoor.
2. Ontsmet je handen met de klaar standen materialen.
3. Je houdt links aan richting receptie en vervolgt de weg richting kleedkamers zwembad.
4. Via de heren ingang ga je naar de kleedkamers en loopt door naar
de grote open ruimte bij de kluisjes. De toezichthouder wijst een omkleedcabine aan, waar je plaats neemt.
5. De groepen zullen per groep vanuit het zwembad richting de kleedkamers gebracht worden.
6. Toezichthouder zal kind naar ouder brengen in het hokje.
7. Ouder kleed kind zo snel mogelijk om en verlaat via de looproute, via de dames kant richting de uitgang.

Er wordt niet gedoucht, kinderen worden zo snel mogelijk afgedroogd en omgekleed. Verlaat daarna zo snel mogelijk via de routing t Hoogkoor.
Alle deuren blijven open staan! Na elke zwemles worden deuren en kleedkamers gereinigd.

Wat zijn de veiligheids- en hygiëneregels

Alleen door alle veiligheids- en hygiëneregels na te leven kunnen we de veiligheid garanderen en krijgen we op termijn toestemming om ons rooster te verruimen.
Naast de veiligheids- en hygiëneregels welke hierboven staan beschreven staan hieronder de standaard regels. Graag jullie aandacht hiervoor.
Heb je hier vragen over? Dan kun je een e-mail sturen naar: hoogkoor@optisport.nl

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):
- Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is;
- Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
- Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
- Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
- Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
- Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
- Vermijd het aanraken van je gezicht;
- Schud geen handen.

Voor zwemmers:
- Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
- Kom alleen op vooraf besproken tijden;
- Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
- Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
- Volg altijd de aanwijzingen van het personeel, trainer en/of bestuursleden op;
- Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
- Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
- Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
- Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
- Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
- Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
- Gebruik voor en na het zwemmen de douche conform de richtlijnen van de locatie. Bij voorkeur thuis douchen voor en na het zwemmen;
- Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Vragen en opmerkingen
Heb je voor, tijdens of na je bezoek aan ons mooie bad vragen?
Dan horen wij dit graag. We hebben tijdens onze openingstijden een corona medewerker rondlopen die je vragen graag beantwoord.
Uiteraard kun je ook een mailtje sturen of ons even bellen via:
Telefoonnummer: 0485-573173
Receptie: hoogkoor@optisport.nl
Locatiemanager: nielsvanderheijden@optisport.nl

Als eerste op de hoogte blijven van rooster wijzigingen en andere zaken?
Volg ons op:
- www.optisport.nl/hoogkoor
- www.facebook.com/hoogkoor/
- Via de nieuwsbrief (aanmelden via de website)