Veiligheid en Hygiëneregels voor de OHC Amsterdam Zuid Oost/Safety and hygienerules for the gym in Amsterdam Zuid Oost

Voorbeeld

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je sportkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan het fitnessbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Bekijk hier alle spelregels in een visueel overzicht.

Voor fitness-leden

 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 18 jaar;
 • Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel, trainer en/of bestuursleden op;
 • Was voorafgaand aan het fitnessbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 • Trek bij voorkeur thuis je sportkleding aan. Let wel dat de kleedkamers en douches maar beperkt open zijn en de dat de 1.5m in acht genomen wordt;
 • De fohns mogen helaas niet gebruikt worden, ook geen zelf meegebrachte föhn.
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang

Bekijk hier alle spelregels in een visueel overzicht.

 

Safety and hygiëne rules for everyone (according RIVM guidelines):

 • Stay at home if you have any of the following (even mild) symptoms: nosecold, running nose, sneezing, sore throat, coughing, shortness of breath or fever;
 • Stay at home if someone of your household has a fever (from 38C) and/or shortness of breath and wait untill everyone is recoverd again
 • Maintain 1.5 meter distance at all times from any other person who doens’t belong to your household (with the execption of minor under the age of 18)
 • Cough and sneeze in your elbow and use paper towels;
 • Before you leave from home, use the toilet;
 • Preferably change your traininggear at home and please note that the locker rooms and showers will be limited open; Lockers can be used, but the 1.5m distance is needed at all time;
 • Before you come to the gym, wash your hands at least 20 seconds with soap or desinfectans;
 • Wash your hands with soap or desinfectans when your hands are dirty; after touching objects which people use a lot like doorknobs, pinmachines, remotes etc., after toilet usage, after coughing, sneezing in your hands and your nose
 • Avoid touching your face
 • Don’t shake hands

Click here for a visual representation of the rules.

For gym-members:

 • Please keep 1.5 meter distance as prescripted by the RIVM for persons 18 years and older
 • Only enter the building on reserved times and days. Reservations can be made through the personal link that you have received by e-mail;
 • Visit the building alone or with a member of your Household;
 • Come the sportscentre by bike, car of by foot;
 • Only enter the building on reserved times;
 • Follow the instructions from our staff, trainers or boardmembers at all time;
 • Wash your hands a minimum of 20 seconds before coming to the sportscentre;
 • Avoid touching doors, fences, benches in the sportcentre;
 • Pay with Pin instead of cash
 • Preferably change your training gear already at home, the lockerrooms and showers are limited opened and the 1.5m distance need to be maintained at all times;
 • Avoid using unneccesary spaces in the sportscentre
 • After usage leave the centre as soon as possible

Click here for a visual representation of the rules.