Algemene maatregelen

Voorbeeld

Voor je ligt het COVID-19 veiligheidsplan, speciaal opgezet voor én door Dundelle. Dit veiligheidsplan hebben wij met veel zorg en aandacht opgesteld. Een vertrouwd, actief, plezierig en gezond uitje in Dundelle!

De maatregelen in dit veiligheidsplan zijn afgestemd op de richtlijnen van het RIVM,  het “protocol verantwoord zwemmen”. Het actuele nieuws volgen wij op de voet en maatregelen zullen we aanpassen waar nodig.
 

Veiligheid en hygiëneregels (op basis van Richtlijnen RIVM):

•    Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
•    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
•    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
•    Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
•    Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
•    Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
•    Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
•    Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes2;
•    Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
•    Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
•    Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
•    Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
•    Vermijd het aanraken van je gezicht;
•    Schud geen handen.

Hygiëne -en gedragsregels

Op het zwembadterrein en in het water zijn er hygiëne- en gedragsregels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Bezoekers worden hier bij binnenkomst, maar ook op het terrein zelf, meerdere keren aan herinnerd door dit aangegeven bord:

Regels bezoekers
Om de veiligheid te waarborgen zullen de bezoekersaantallen gemanaged moeten worden. Hierdoor zijn er verschillende maatregelen in werking gesteld.

1.    Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5m voor personen ouder dan 12 jaar tenzij afkomstig uit zelfde huishouden.
2.    Kom alleen op vooraf besproken tijden.
3.    Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
4.    Kom met persoonlijk vervoer, zoals te voet, met de fiets of auto.
5.    Kom niet eerder dan 10 min voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
6.    Volg altijd de aanwijzingen van het personeel, trainer en/of bestuursleden op. 
7.    Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.
8.    Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
9.    Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum
10.    Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
11.    Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoeft de zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan men zich omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes.
12.    Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie tot minimum. 
13.    Douchen kan voorlopig nog niet.
14.    Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de aangewezen uitgang/routing.
 

Horeca (afhaalpunt)
Onze horeca moet worden aangepast om onze bezoekers voldoende afstand te laten houden en onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. De aanpassingen die plaats gaan vinden bij onze Receptie/Horeca zijn als volgt:

•    Bij ons horecapunt is in de kleine wachtrij duidelijk zichtbaar d.m.v. bordjes en lijnen op de vloer waar je wacht. Hierbij wordt uiteraard de 1,5 meter afstand regel weer in acht genomen.  Wilt u samen met ons een wachtrij zo veel mogelijk  voorkomen.
•    Onze horecamedewerkers hanteren de hygiëne-maatregelen en werken met handschoenen aan zolang dit verplicht of gewenst is.
•    Afrekenen kan alleen bij de horeca- of receptie-kassa zodat er rekening gehouden wordt met het virus door middel van schuiframen.
•    Op het uitgifte- en afrekenpunt vragen wij u zoveel mogelijk te pinnen.
•    Ook zullen medewerkers actief mensen aanspreken op hun gedrag en de gepaste afstand waar nodig. Wij hopen dat dit niet nodig is.

Toezichthouders, zwembad -en horecapersoneel
Op het zwembad terrein hebben onze medewerkers een extra toezichtfunctie. Zij zijn duidelijk herkenbaar door middel van het dragen van hesjes. Wij vragen hen mensen aan te spreken wanneer er:
•    Te veel mensen samen zijn op een plek
•    De 1,5 meter afstand regel niet in acht worden genomen
•    Gasten niet fit ogen, hoesten of de verdenking hebben ziek te zijn.