• VERENIGINGEN ZWEMBAD

  Voorbeeld

  Speciaal voor verenigingen

  Niet alleen particulieren kunnen bij Zwembad Dubbelslag terecht, ook onderwijsinstellingen, verenigingen en andere organisaties maken enthousiast gebruik van de faciliteiten van de nieuwe zwemvoorziening. Aangezien Zwembad Dubbelslag voor bepaalde verenigingen het thuisbad is, stelt het zwembad gunstige uren beschikbaar. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van een speciale verenigingsruimte.

  Hebben jullie als vereniging interesse om gebruik te maken van het aanbod van Zwembad Dubbelslag, neem dan contact op met Zwembad Dubbelslag: tel. 0596 – 612 318.

  Stichting Aangepaste Sport Eemsmond (SASE)

  De doelstelling van de SASE: ‘Sporten voor kinderen en volwassenen die in het normale sportgebeuren niet aan de bak komen. Dit kan zowel vanwege een lichamelijke als een verstandelijke beperking zijn.’ De stichting werd in 1983 opgericht door de huidige voorzitter dhr. J.A. Bakker (huisarts) en de ereleden dhr. R.S. de Vries (fysdubiotherapeut) en mw. G. Tepper van Komen (zwemonderwijzeres). Zij wilden voor een kwetsbare doelgroep onder deskundige leiding sport organiseren met plezier als hoofddoel. Denk hierbij aan het volgen van wedstrijdtrainingen en (gemengd) waterbasketbal: een combinatie tussen waterpolo en korfbal. Meedoen is belangrijker dan winnen!

  Voor meer informatie: Mevrouw W. Kats, tel. 0596 – 591311.

  AZURO

  Azuro is de zwem- en waterpolovereniging uit de regio Appingedam/Delfzijl en is aangesloten bij de KNZB. Bij Azuro kan je terecht voor het beoefenen van de zwemsport op je eigen niveau en gaan sfeer, gezelligheid en presteren hand in hand met elkaar. Na het behalen van je zwemdiploma's kan je bij Azuro je zwemkwaliteiten verder ontwikkelen door onder andere het behalen van de zwemvaardigheidsdiploma's 1,2 of 3. De leden van de recreatieve groepen variëren in leeftijd van 8 tot 80 jaar. De wedstrijdzwemmers van Azuro vertegenwoordigen de vereniging op regionaal, nationaal en internationale wedstrijden. De Waterpolo afdeling heeft zowel dames, heren als jeugdteams en spelen wedstrijden in competitieverband op diverse niveaus. Wil je weten of het zwemmen bij Azuro iets voor jou is, kijk op www.zvazuro.nl voor de trainingstijden en kom 1 maand gratis meetrainen. 

  Voor meer informatie: www.zvazuro.nl of mail voorzitter@zvazuro.nl

  Damster Reddingsbrigade

  De Damster Reddingsbrigade is een vrijwilligersvereniging opgericht op 23 juni 1976 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). De doelstelling is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Dankzij het verzorgen van opleidingen in het zwemmend redden wordt de kennis van het redden van drenkelingen bevorderd. Iedereen (vanaf 6 jaar met zwemdiploma A) kan de opleiding volgen en op zijn/haar eigen niveau functioneren. Het (water)plezier staat centraal.

  Voor meer informatie: www.damsterreddingsbrigade.nl; Mevrouw S. van Dijk tel: 0596-629710

  Onderwatersportvereniging Nakki

  Onderwatersportvereniging Nakki is opgericht in mei 1981. De vereniging telt tussen de 50 en 60 leden en kenmerkt zich door de ontspannen sfeer voor, tijdens en na clubactiviteiten. Het motto is dan ook: niets moet, alles kan. De duikvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en de Noord Nederlandse Duik Federatie (NNDF). Binnen de vereniging is een groot aantal vrijwilligers actief, dat onder meer de volgende activiteiten organiseert: Paasduik, Nieuwe haringduik en de Midzomernachtduik.

  Voor meer informatie: www.nakki.nl

  Duikteam Marlijn

  Het duikteam Marlijn is een gezonde stichting, opgericht op 18 januari 1990, met een nog steeds groeiend ledental. In tegenstelling tot vele andere duikverenigingen kent Marlijn geen winterstop. In de winter zijn er twee trainingsavonden; In de zomer worden deze trainingsavonden omgezet in duikavonden. Naast de reguliere duiken zijn er ook speciale duiken zoals de paasduik, pinksterduik en de traditionele snorkeltocht. Tevens worden er duikweekenden en –vakanties georganiseerd.
  Het duikteam neemt alleen gebrevetteerde duik(st)ers op in haar stichting. Diegene die niet in het bezit zijn van een duikbrevet kunnen in opleiding gaan bij Aquarius Dive Training.

  Voor meer informatie: www.duikteammarlijn.nl

  Hydrotherapie voor mensen met reumatische aandoeningen

  Het organiseren en faciliteren van beweegactiviteiten in groepsverband is een belangrijke taak van onze Reumapatiëntenvereniging Groningen. Een belangrijke beweegactiviteit die wij onze leden in Zwembad Dubbelslag aanbieden is Hydrotherapie.            

  Hydrotherapie is een vorm van bewegen in extra verwarmd water dat in groepsverband onder de deskundige leiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut plaats vindt. Voor de deelnemers is het belangrijk dat er geoefend wordt door mensen met dezelfde aandoening, dat informatie kan worden uitgewisseld en ervaringen over de ziekte gedeeld kunnen worden. Maar niet in de laatste plaats dat er rekening wordt gehouden met de individuele belastbaarheid van de deelnemers. 

  Aanmelden kan via www.rpv-groningen.nl
  Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via 050-305 00 63       

  Bestuur Reumapatiëntenvereniging Groningen