Corona maatregelen OHC

Voorbeeld

Algemene veiligheid en hygiëneregels

De volgende algemene regels gelden:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Vermijd fysiek contact en schud dus geen handen;
 • Respecteer start- en eindsignalen om verschillende bezoekersstromen te beperken;
 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
 • Koorts (38C) en/of benauwdheid
 • Langdurige vermoeidheid
 • Positief getest op COVID-19
 • Neusverkoudheid en/of hoesten
 • Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Blijf zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Hanteer RIVM richtlinnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen., zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten en bewegen;
 • Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw eigen huishouden, met uitzondering van kinderen en jeugd tot en met 18 jaar tijdens de sportactiviteiten;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Zorg, indien noodzakelijk, zelf voor beschermingsmiddelen (mondkapje en/of handgel).
 • Wees verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en voor die van een ander.

Richtlijnen sporters sportaccommodatie

Het protocol van Optisport Sportboulevard Dordrecht is ten alle tijden leidend en is bij het opstarten van de activiteiten goedgekeurd door de Gemeente Dordrecht en de Veiligheidsregio ZHZ.

 • Was vóór en na het bezoek je handen met water en zeep, gedurende 20 seconden;
 • Betaal met pin/contactloos in plaats van contact geld, vermijd ten alle tijden handcontact;
 • Volg de aangegeven looproutes, waarbij de 1,5 meter afstand een gegeven is. Dit is een verplichte route en is afgestemd om kruising tussen bezoekersstromen te voorkomen;
 • De kleedkamers en douches blijven in deze fase tot nader order gesloten voor de sporters.
 • Sporters komen voor zover mogelijk omgekleed aan bij de Optisport Sportboulevard en verwisselen hun buiten- en sportschoenen in de daarvoor bestemde vakken in de hal.
 • Sporters nemen alle meegebrachte zaken (bijvoorbeeld papieren zakdoekjes). Alleen de doekjes waarmee spullen gedesinfecteerd mogen weggegooid worden in de fitness.
 • Gebruik eigen sportmateriaal/bidon en neem deze na afloop van de activiteit mee naar huis;
 • Er zijn in totaal 8  (open) kluisjes beschikbaar voor de sporters om hun telefoon en tas tijdens het sporten neer te leggen.
 • Het is verplicht om voorafgaand en na afloop van het gebruik van de Optisport Health Club de fitnessapparaten te ontsmetten voor de volgende sporters.
 • Sporters mogen maximaal 5 minuten voorafgaand aan het tijdsblok naar binnen en moeten het  sportcomplex na afloop direct verlaten via de aangegeven looproute op locatie.
 • Moet je naar het toilet, meld je dan bij de receptie, zodat zij nogmaals toegang kunnen verlenen tot de OHC. Bij het springen over poortjes kan de toegang worden ontzegd.
 • Desinfecteer handen op de aangegeven locaties of gebruik je eigen desinfectiemiddel.
 • Kom voor zover mogelijk op eigen gelegenheid en vermijd het openbaar vervoer.
 • Houd de 1,5-meterregel in acht en geef elkaar de tijd en ruimte tijdens het sporten.
 • De eerste keer moet je je melden bij onze receptie, aangezien de kaart naar aanleiding van de corona crisis geblokkeerd is. 

Doelgroepen

 • Voor volwassenen geldt dat zij ten alle tijden gehoor moeten geven aan de 1,5-meterregel die van kracht is. De sporters mogen (nog) geen gebruik maken van de kleedkamers.