Corona maatregelen ijsbaan

Voorbeeld

Richtlijnen huurders / verenigingen sportaccommodatie

 • Vanaf 1 juli mag er voor alle sporten / doelgroepen weer buiten én binnen worden getraind.
 • Vanaf 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek (ouders/verzorgers van sporters) aanwezig zijn op 1,5 meter.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Buiten het sporten (ook tijdens het aan en uittrekken van de schaatsen) dient iedereen ouder dan 18 jaar de anderhalve meter regel in acht te nemen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Ook hier geldt voor iedereen boven de 18 jaar geldt de anderhalve meter regel. Je mag uiterlijk 30 minuten voor- en na de training gebruik maken van de faciliteiten.
   
 • Was vóór en na het bezoek je handen met water en zeep, gedurende 20 seconden.
 • Betaal met pin/contactloos in plaats van contact geld, vermijd te alle tijden handcontact.
 • Volg de aangegeven looproutes, waarbij de 1,5 meter afstand een gegeven is. Dit is een verplichte route en is afgestemd om kruising tussen bezoekersstromen te voorkomen.
 • Ouders kunnen bij de training van hun kind(eren) alleen kijken vanaf de beschikbare plekken op de tribune van de ijsbaan. Een andere optie is het plaatsnemen op het speciaal ingerichte horecaterras in de centrale hal. Een consumptie is hierbij verplicht. Ook hierbij geldt maximaal 1 ouder per kind, met de inachtneming van de 1,5-meterregel.
 • Sporters komen voor zover mogelijk omgekleed aan of doen kleding die ze thuis nog niet kunnen aantrekken aan bij binnenkomst. Leen geen materiaal uit aan anderen.
 • Gebruik eigen sportmateriaal/bidon en neem deze na afloop van de activiteit mee naar huis.
 • De kluisjes blijven tot nader order gesloten. Leg eigen sportspullen op aangewezen plekken.
 • Desinfecteer handen op de aangegeven locaties of gebruik je eigen desinfectiemiddel.
   
 • De vereniging is verantwoordelijk voor een goede communicatie van de richtlijnen naar de trainers, vrijwilligers, sporters en ouders.
 • Ten aanzien van het aantal sporters tijdens een training, wedstrijd of evenement is geen maximum gesteld. Wel moet altijd aan de basisvoorwaarden worden voldaan. Dus als er grote aantallen sporters zijn, zal er moeten worden geborgd dat er voor en na het sporten voldoende ruimte is om anderhalve meter afstand te houden.
 • Tijdens het sporten mogen alle leeftijdsgroepen weer contact hebben die bij de sport horen. Bij schaatsen en shorttrack mag weer in peletons worden gereden en zijn er geen beperkingen met betrekking tot inhalen. Bij kunstrijden zijn paarrijden, synchroon rijden en ijsdansen weer mogelijk. En indien noodzakelijk mag de trainer contact hebben met sporters.
 • Afgezien van de sportactiviteit geldt voor iedereen ouder dan 18 jaar nog steeds de anderhalve meter regel. Dus ook tijdens het aantrekken van schaatsen of tijdens de pauze.
 • Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door handen schudden, high fives en knuffels tijdens trainingen en wedstrijden. En vermijd schreeuwen en geforceerd stemgebruik.
 • Werk mee aan een gezondheidscheck en aanwezigheidsregistratie als de organisatie daar om vraagt. Dit is belangrijk voor de gezondheid van zowel de organisatie als de sporters.

Zomerijs reserveren? Dat kan! Neem contact op met rodneyvangelderen@optisport.nl of bel met het telefoonnummer (06) 52 04 78 98. 

Het door de Veiligheidsregio ZHZ goedgekeurde corona protocol is hier in zijn geheel terug te vinden.