Data diplomazwemmen 2019-2020

Voorbeeld

Op de volgende datums vindt het diplomazwemmen voor het zwemABC plaats:

21 maart
16 mei
4 juli

Op deze dagen zijn we niet geopend voor vrijzwemmen.
Vraag voor het volledige overzicht van alle belangrijke data het overzicht bij de receptie.