• INSCHRIJVEN BLAUWKAPEL

    Voorbeeld
    Voorkeursdag Zwemles Regulier
    Voorkeursdag Zwemles Turbo
    Geboortedatum
    Bovengenoemde ouder geeft bovengenoemd kind op voor de geselecteerde zwemles en maakt daartoe €18,50 inschrijfgeld over op bankrekeningnr. NL39RABO0302126902 ten name van OS De Bilt B.V. onder vermelding van: Betaling zwemles + naam + geboortedatum van het opgegeven kind.