Wegwijs voor het A-diploma in het Bijlmer Sportcentrum

Voorbeeld

Wegwijzer voor het A diploma: wat zijn de mogelijkheden in het Bijlmer Sportcentrum?

In het begin zijn er 2 opties:
1. het kind heeft nog nooit zwemles gehad --> dan moeten deze worden ingeschreven bij ons op locatie, het kind wordt op een wachtlijst geplaatst en er moet eenmalig € 29,20 hiervoor worden betaald. Afhankelijk van de dag en tijd, kan er een wachttijd zijn.

2. het kind heeft wel al eens zwemles gehad --> dan mogen ze voor een testles komen op maandag om 17.30, welk €5,80 kost (inschrijving is noodzakelijk en kan bij de receptie van het Bijlmer Sportcentrum)

Particuliere zwemles

Dit zijn de lessen die doordeweeks na schooltijd & op zaterdag en zondag worden gegeven. Kinderen komen via de inschrijving of testles in het niveau waar ze plaats vinden.

De reguliere kosten zijn € 32,30, of gereduceerd tarief met stadspas voor € 27,80 per 4 wekenleskaart of u kunt een vergoeding aanvragen via het jeugdsportfonds. Dit kunt u zelf aanvragen via Stichting SINA: https://www.stichtingsina.nl/zwemmen/

Meestal duurt de aanvraag rond de 2 weken tot goedkeuring. De minimale leeftijd bij de aanvraag van het kind is 5. Het kind moet wel bekend zijn bij het zwembad, dus dat betekent dat er of een inschrijving plaats moet vinden of een testles moet worden gevolgd. De vergoeding van het jeugdsportfonds wordt direct aan de lesaanbieder overgemaakt. Het jeugdsportfonds geeft een diploma garantie af, maar let op: kinderen mogen in de gehele periode niet meer dan 7 keer afwezig zijn!

Georganiseerd schoolzwemmen

In groep 4 en 5 van een gedeelte van de basisscholen in Zuid Oost, worden wekelijks onder school de zwemlessen aangeboden. Mocht een kind in dat jaar zijn/haar diploma niet halen worden er ook in de vakanties, intensieve vakantie cursussen door de gemeente georganiseerd in ons zwembad. De lessen in de vakantie zijn van maandag tot en met vrijdag en duren meestal 1.5 uur.
Opgave kan via: https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/schoolzwemmen/

Als een kind in groep 5 zijn/haar diploma niet haalt, dan komen ze in aanmerking voor het aanvullend vangnet vanaf groep 6. Deze lessen worden door het jaar heen op dinsdag om 15.00, donderdag om 15.00 en 17.30 en vrijdag om 17.30 gegeven. Opgave kan via dezelfde pagina als de vakantiecursus:
https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/schoolzwemmen/
Net als de cursus zijn de lessen in het aanvullend vangnet ook gratis en deze lessen duren totdat ze het A diploma hebben gehaald. Aanwezigheid is verplicht, anders vervalt de plaats.

Voor kinderen vanaf groep 6: Er zijn 2 opties mogelijk:
1. Particuliere zwemles
2. Aanvullend vangnet via de gemeente, opgave kan via: https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/schoolzwemmen/
Particuliere zwemles; vinden elke door de weekse middag en op zaterdag en zondag plaats. De reguliere kosten zijn € 32,30 per 4 wekenleskaart of u kunt een vergoeding aanvragen via het jeugdsportfonds. Dit kunt u zelf aanvragen via Stiching SINA: https://www.stichtingsina.nl/zwemmen/
Meestal duurt de aanvraag rond de 2 weken tot goedkeuring. De minimale leeftijd bij de aanvraag van het kind is 5. Het kind moet wel bekend zijn bij het zwembad, dus dat betekent dat er of een inschrijving plaats moet vinden of een testles moet worden gevolgd. De vergoeding van het jeugdsportfonds wordt direct aan de lesaanbieder overgemaakt. Het jeugdsportfonds geeft een diploma garantie af, maar let op: kinderen mogen in de gehele periode niet meer dan 7 keer afwezig zijn. Mochten kinderen door willen gaan voor het B en C diploma dan kan hiervoor ook het JSF worden aangevraagd (mits voldoen wordt aan de eisen) of kan er lessenkaart worden aangeschaft. Voor het JSF zit tevens - met de spelregels - een diploma garantie bij.