Update Algemene Veiligheidsafspraken/General safety policies

Voorbeeld

Korte samenvatting met betrekking tot de update van de procedures en maatregelen op basis van de richtlijnen van het RIVM en zwembadbranche:

 • Er zijn meerdere toiletten in het sportcentrum geopend
 • Afspoelen in de douches is mogelijk op 1.5m afstand van elkaar
 • De routing van het sportcentrum: >> Bekijk hier de looproute
 • Omkleden voor het zwembad is in de reguliere garderobe 
 • Kluisjes blijven tot nader order gesloten
 • Ouders worden gevraagd om zoveel mogelijk buiten te wachten. Meerdere kinderen van een huishouden zijn welkom.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Voor zwemmers:

 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 18 jaar;
 • Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel, trainer en/of bestuursleden op;
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 • Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
 • De fohns mogen helaas niet gebruikt worden, ook geen zelf meegebrachte föhn.
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang

Short summary of the update concerning the procedures and rules based on the guidelines of the RIVM and swimmingpool federation

 • Multiple toilets will be re-openend
 • Rinsing at the showers will be allowed, but maintain the 1.5m distance
 • The routing the sportscentre will be changed after July 6th. For any updates, please watch our facebook
 • The regular dressingrooms will be re-opened again for changing before and after swimming
 • The lockers will remained closed
 • Parents will be asked to wait outside the building. Other children of the same household will be welcome again.

Safety and hygiëne rules for everyone (according RIVM guidelines):

 • Stay at home if you have any of the following (even mild) symptoms: nosecold, running nose, sneezing, sore throat, coughing, shortness of breath or fever;
 • Stay at home if someone of your household has a fever (from 38C) and/or shortness of breath and wait untill everyone is recoverd again
 • Maintain 1.5 meter distance at all times from any other person who doens’t belong to your household (with the execption of minor under the age of 12)
 • Cough and sneeze in your elbow and use paper towels
 • Before you leave from home, use the toilet
 • Put your swimmingclothes on at home under your regular clothes
 • Before you come to the swimmingpool wash your hands at least 20 seconds with soap or desinfectans
 • Wash your hands with soap or desinfectans when your hands are dirty; after touching objects which people use a lot like doorknobs, pinmachines, remotes etc., after toilet usage, after coughing, sneezing in your hands and your nose
 • Avoid touching your face
 • Don’t shake hands

For (lap)swimmers:

 • Please keep 1.5 meter distance as prescripted by the RIVM for persons 12 years and older
 • Only enter the building on reserved times and days
 • Visit the building alone or with a member of your household
 • Come the sportscentre by bike, car of by foot
 • Only enter the building, 10 minutes before the reserved time
 • Follow the instructions from our staff, trainers or boardmembers at all time
 • Wash your hands a minimum of 20 seconds before coming to the sportscentre
 • Avoid touching doors, fences, benches in the sportcentre
 • Pay with Pin instead of cash
 • Change your swimming clothes already at home and come dressed to the swimmingpool under your regular clothes.Take your bag with you towards the swimmingpool, including your shoes. After the swimming you can use the wardrobe to change to your regular clothes. Please avoid use the showers.
 • Any hairdryers cannot be used in the building
 • Avoid using unneccesary spaces in the sportscentre
 • After usage leave the centre as soon as possible