Update aanpassing coronaregels per 19-11-2020

Voorbeeld

Vanaf 19-11-2020 is het zwembad weer geopend en gelden de volgende coronamaatregelen in het Bijlmer Sportcentrum:

Algemeen:

 • Het personeel van Optisport zal in de openbare ruimtes een mondkapje dragen. We verzoeken u dit ook te doen.
 • De Horeca is gesloten op bevel van de veiligheidsregio Amsterdam -Amstelland
 • In het gehele Bijlmer Sportcentrum gelden vaste looproutes, zo veel mogelijk 1-richtingsverkeer.
 • Altijd 1,5m afstand bewaren blijft de norm.  

Zwembad:

 • Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en 
  in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de 
  daartoe aangewezen ruimtes
  
 • Het is verplicht om voorafgaand aan de activiteit zoals banenzwemmen, vrij zwemmen of doelgroepen online te reserveren. Zonder reservering kan niet deelgenomen worden aan de betreffende activiteit.
 • Alle activiteiten hanteren een maximum aantal deelnemers. vol = vol. 
 • Douches zijn buiten gebruik. 
 • Kleedkamers kunnen gebruikt worden. 

Voor de Zwemlessen:

 • De  looproute via de sporthal kleedkamers beneden blijft voorlopig de geldende looproute. 
 • De kinderen zullen voor de zwemles toegang tot het zwembad krijgen via de zijdeur van het recreatiebad. Hier zullen de kinderen door onze collega’s worden opgevangen
 • Nadat de kinderen zijn afgezet kunnen de ouders via de achterzijde van het pand weer naar buiten

Na afloop van de zwemles:

 • De ouders zullen via de rechterzijde van de hoofdingang naar de garderobe gaan. Dit mag pas 5 minuten voor het einde van de les.
 • Na afloop zullen de kinderen via de douches naar de garderobes gaan
 • Tijdens de zwemlessen zullen de douches buiten gebruik zijn. Dit heeft als reden dat we de 1.5 meter niet kunnen garanderen.
 • De ouders van de kinderen van de ondiepe groepen worden geacht om in een kleedhokje te wachten. De ouders van de diepe groepen, worden geacht om in de grote kleedhokken wachten

Sporthal:

 • Binnen sporten is mogelijk voor personen jonger dan 18 jaar. 
 • Competitie is niet toegestaan. 
 • Vanaf 18 jaar: maximale groepsomvang 4 personen. 
 • We vragen u om voorafgaand aan de activiteit buiten te verzamelen. Zo voorkomen we dat het te druk wordt in de ontvangstruimte.
 • De kleedkamers en douches van de sporthal zijn buiten gebruik.
 • Na de activiteit vragen we u zo snel als mogelijk het Bijlmer Sportcentrum te verlaten.
 • De tribune is gesloten. 

OHC:

 • Zowel individueel als tijdens de groepslessen kan er veilig gesport worden. De maximale aantallen toegestane bezoekers worden in 
  acht genomen. Afstand houden is dus altijd mogelijk tijdens het sporten. 
 • We verzoeken alle leden de apparatuur na gebruik te ontsmetten.
 • Reserveren is verplicht. 
 • Kom in je sportkleding naar de OHC. Kleedkamers en douches kunnen niet gebruikt worden om om te kleden/te douchen. 
 • Kluisjes blijven beschikbaar. 

New corona measures from November 19 2020 onwards in the Bijlmer Sportscentre:

General:

 • For our own safety, the staff of the Bijlmer sportcentre will wear mask in all public area's. We would like to kindly request you to do the same
 • The restaurant area will remain closed in the order of the safety-region Amsterdam-Amstelland
 • Please follow the one-way walking routes inside the Bijlmer sportscentre
 • Please maintain the 1.5 distance

Swimmingpool:

 • Change your swim outfit at home. We have dressingrooms available were you can change clothes. Please bring your clothes and shoes to the swimming pool and place them on of our benches. After the activity you are able to change in the dressingrooms
 • You have to make an advanced online registration in order to gain acces to lap swimming, recreational swimming or a groupclass. Without reservation you cannot enter the swimming pool
 • All activities will have a maximum capacity. Full = Full
 • Showers are out of order
 • Lockerrooms are opened and can be used

Swimminglessons:

 • We will keep the walking route through the sportshall lockerrooms downstairs
 • The children will have access to the swimminpool through the restaurant area. At the entrance, our colleagues will take over the children
 • After the children have been taken over, the parents are able to use the back exit door

After the swimming lesson:

 • The parents will use the right side of the main entrance to acces the wardrobe. We will grant the parents acces only 5 minutes in advance
 • After the swimminglessons, the children will leave the swimmingpool through the shower area
 • During and after the swimming lessons the showers will be out of order, as we cannot guaruntee the 1.5m distance
 • We would kinldy ask the parents of the children of level 0/1/2/3/4 to wait for their children in de small changing cabines. The parents of the deep groups are being requested to wait in the big dressingrooms.

Sportshall:

 • Indoor sports is only allowed for athletes younger than 18
 • Any for of competition is not allowed
 • For the athletes, over the age of 18 the maximum group amount is 4
 • We would like to request all club to gather outside the BSC. We would like to prevent large crowds inside the sportscentre
 • The dressingsrooms and shower will be out of order
 • After the activity we would like to request everyone to leave the sportscentre as soon as possible
 • All grandstands will reamin closed

OHC:

 • As individual or during a grouplesson; you are assured that you can safely use the gym with us! We count every timeslot the maximum amount of members and we close registration is the maximum is exceeded
 • We would like to request all members to clean the equipment after usage
 • You have to make an advanced registration in order to gain acces to the gym
 • Change your at home to your gym-outfit. Lockerrooms and showers are out of order for changing and usage
 • The lockers remain available