Q&A Zwembad & Fitness Bijlmer Sportcentrum

Nederlands

In deze Q&A vind je de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de sluiting van onze Accommodaties vanaf 15 december 2020. 

Q&A ZWEMBADEN

Q&A Algemeen

Q: Is het zwembad open?
A: Nee, het zwembad is helaas gesloten tot en met 9 februari 2021.

Q: Wat betekent deze sluiting door overmacht voor mijn bezoekenkaart?
A: De geldigheid van de bezoekenkaart wordt verlengd met de periode dat de locatie gesloten is.

Q: Wat betekent deze sluiting door overmacht voor mijn abonnement?
A: Het abonnement wordt bevroren voor de periode dat de locatie gesloten is.

Q: Wat gebeurt er met de automatische incasso?
A: De maand januari wordt niet geïncasseerd.

Q: Ik heb een reservering geplaatst en online betaald, wat gebeurt hiermee?
A: We nemen hierover z.s.m. contact met je op.

Q&A Zwemles

Q: Wat betekent dit voor de lessenkaart/het abonnement?
A: Voor de gemiste lessen/periode door overmacht wordt de zwemkaart verlengd.

Q: Wat gebeurt er met de automatische incasso?
A: De maand januari wordt niet geïncasseerd.

Q: Zijn de gemiste lessen in te halen?
A: Dit bekijken we op het moment dat onze locatie weer open kan, je ontvangt hiervoor apart bericht.

Q: Wordt het proefzwemmen en/of diplomazwemmen op een ander moment ingehaald?
A: We gaan de jaarplanning bijstellen, hierover ontvang je later meer informatie.

Q&A FITNESS

Q: Is de fitness open?
A: Nee, de fitness is helaas gesloten tot en met 9 februari 2021

Q: Wat betekent deze sluiting door overmacht voor mijn abonnement?
A: Het abonnement loopt door voor de periode dat de locatie gesloten is.

Q: Bied Optisport een vervangend aanbod?
A: Ja, 

  • Ja, we gaan bij de meeste locaties 1 op 2 personen outdoor trainingen verzorgen, die te reserveren zijn volgens het bekende reserveringssysteem.
  • Daarnaast kun je gebruik maken van het on demand platform Fitsnacks.tv, unieke groepslessen op het Optisport Youtube kanaal van locaties uit het hele land, hardlooptrainingen en digitale coaching van jouw eigen instructeur.

Q: Wat gebeurt er met de automatische incasso?
A: De incasso van januari zal plaatsvinden op het gebruikelijke moment

 

English

To answer the most frequently asked questions, we have prepared a FAQ:

Q&A SWIMMING POOLS

Q&A: general

Q: Is the swimmingpool open? 
A: No, unfortunaltye the swimmingpools are closed until February 9th 2021

Q: What does this closure means for my visitpass?
A: The validity of your visitpass  will be extended with the lenght of the closure of the swimmingpool

Q: What does this force majeur closure means for my contract?
A: The contract will be frozen for de period that the swimmingpool is closed

Q: What will happen with the automatic collection? 
A: The amount due for the month January will not be collected

Q: I’ve just made and paid for an online reservation, what will happen with this?
A: We will contact you as soon as possible 

Q&A: Swimming lessons

Q: What does this mean for the lesson card/contract?
A: Due to the force majeur closure the lessonscards will be extended 

Q: What will happen with the automatic collection?
A: The amount due for the month January will not be collected

Q: Are we able to make the missed classes up?
A: We will look into this when the location will be re-opened again, you will receive addtional information about this

Q: Will the diploma swimming/trial for exam be made up? 
A: We will adjust the annual planning, you will receive additional information about this

Q&A FITNESS

Q: Is the gym open?
A: No, unfortunately the gym is closed until February 9th 2021

Q: What does this force majeure shutdown mean for my subscription?
A: The subscription continues for the period that the location is closed.

Q: Does Optisport offer a replacement offer?
A: Yes,

  • We will provide outdoor training for 1 on  2  that can be booked according to the well-known reservation system.
  • You can also use the on demand platform Fitsnacks.tv, unique group lessons on the Optisport YouTube channel from locations across the country, running training and digital coaching from your own instructor.

Q: What happens to the direct debit?
A: The January collection will take place at the usual time